Vrijblijvend hulp bij financiële problemen

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) is een breed opgezette organisatie voortkomend uit de plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Onze stichting biedt u vrijblijvend hulp als u financiële problemen heeft of problemen met een uitkering of voorziening. U kunt ons bellen, mailen of informatie op de website lezen.


Neem gerust contact met ons op. Wij gaan altijd vertrouwelijk met uw aanvraag om. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Prijsvraag

Winnaar van onze prijsvraag zijn de Jimmy's in Doetinchem. Het idee is om een potje met geld op te zetten voor Doetinchemse jongeren die door geldgebrek niet mee kunnen met schoolreisje of schoolkamp. Om de toegankelijkhied te vergroten kan gebruik worden gemaakt van de hotline of een app. De prijs is dinsdag 6 december uitgereikt in het gemeentehuis.

 

 

 

Aanvragen voor partnerorganisaties

Wij kunnen u ook helpen met de aanvraag voor de voedselbank, de kledingbank en de Mini Manna Hulpwinkel.